U bent hier: Home / MUSEUM IN PROGRESS / MUSEUM IN PROGRESS project

Museaal project

MUSEUM IN PROGRESS

Maart 2018 > 2024

2018 vormt een mijlpaal in de geschiedenis van het Museum van Elsene: een renovatiewerkzaamheden. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor onze activiteiten, zowel op het vlak van de publiekswerking als op intern niveau.

Tijdens de sluiting leggen we ons toe op een actieplan, waarbij we hoofdzakelijk volgende objectieven nastreven:

OBJECTIEF 1: EEN NIEUW CONCEPT VOOR HET GEMEENTELIJKE MUSEUM

Een periode van sluiting is niet alleen moeilijk en verwarrend, ze biedt ook een unieke kans om de balans op te maken van de activiteiten en verwezenlijkingen uit het verleden. Het is een periode van diepgaande reflectie en analyse, zodat nieuwe keuzes kunnen worden gemaakt over de toekomstige strategie en ontwikkeling.
Het komt er vooral op aan een langetermijnvisie te ontwikkelen aangaande alle activiteiten van het Museum: beheer van de verzameling, administratief beheer, strategie inzake de publiekswerking, communicatiestrategie, beheer van de gebouwen (de veiligheid ervan…).
Hoewel deze activiteiten in de schaduw worden verricht, zijn ze toch van essentieel belang.

OBJECTIEF 2: OVERGANGSACTIVITEITEN TIJDENS DE SLUITING

Het Museum van Elsene wil zijn publiek tegemoet blijven treden en organiseert daarom
verschillende tentoonstellingen en projecten, zowel binnen als buiten de muren.

Intra muros:

- Samenstelling van een volledige inventaris van de collecties en van een digitale databank van de 12.000 werken;
- Herinrichting van de opslagplaatsen en nieuw protocol voor de verplaatsingen van de werken;
- Voorbereiding van nieuwe uitgaven over de collecties tegen de tijd dat het Museum opnieuw opengaat.

Extra muros:

- COLLECTION TRIP: de collecties van het Museum van Elsene gaan op reis en blijven zo toegankelijk voor het publiek.


-  Tentoonstellingen Toulouse-Lautrec en belle-epoque-affiches in Madrid (februari – mei 2018) en in Duitsland (tournee van de zomer 2018 tot de lente 2021) ;
-  Rondreizende tentoonstelling BELGISCHE KUNST. Collectie van het
Museum van Elsene in Lodève
(Montpellier, zomer-herfst 2019) en
andere Europese steden;
-  EXPO BIS in Brussel (2019-2020): voorbereiding van verschillende partnerships met Brusselse musea om de museumcollectie in de kijker te plaatsen.

- MUSEUM TOUR


In het kader van het Contract Atheneumwijk treedt het Museum van Elsene de buurtbewoners tegemoet met bijzondere projecten. Het doet dit in samenwerking met Patrimoine à roulettes. Voor meer details: zie MUSEUM TOUR in het volgende hoofdstuk.

OBJECTIEF 3: VOORBEREIDING VAN DE HEROPENING

We gaan ervan uit dat het Museum van Elsene in 2024 zijn deuren heropent, zodat binnen de kortste keren een beroep zal worden gedaan op het team: invoering van een nieuwe aanpak / nieuwe projecten als gevolg van de doorlichting, concrete uitwerking van het museale project, voorbereiding van de heropeningsfeesten en uitwerking van het openingsprogramma, ingebruikneming van de nieuwe ruimten (cafetaria, shop, ateliers…).

STEVIG VERANKERD IN HET VERLEDEN WERPT HET MUSEUM VAN ELSENE ZICH OP ALS EEN MUSEUM VOOR DE TOEKOMST

Om de positie van het Museum van Elsene als trekpleister in het Brusselse culturele leven veilig te stellen en zijn internationale uitstraling verder uit te bouwen werken het gemeentebestuur en het museumteam aan een project dat de ontwikkeling op lange termijn garandeert, ook in een concurrentiële en voortdurend wisselende context.

Hoewel het Museum van Elsene tijdelijk gesloten is, blijft het zich in de eerste plaats richten op zijn publiek.

Volg MUSEUM IN PROGRESS op:
> www.facebook.com/museedixelles

Document acties