U bent hier: Home / MUSEUM IN PROGRESS / Werkzaamheden / Werkzaamheden

Werkzaamheden

MUSEUM IN PROGRESS - Werkzaamheden

In 2018 werd aangevangen met de renovatie en uitbreiding van het Museum van Elsene, dat dankzij een progressief transformatieproces afgaat op een schitterende toekomst.

Maart 2018 > 2023

Verbouwing en uitbreiding van het Museum van Elsene
De volgende vijf jaar vinden grootschalige werkzaamheden plaats in het Museum van Elsene. Het architecturale verbouwings- en uitbreidingsproject beoogt het volgende:

- valorisering van de relatie tussen het gebouw en zijn omgeving en van de zichtbaarheid in een vrij dicht bebouwde stedelijke omgeving;
- optimalisering van de ontvangstruimte van het publiek, met een leesbare reorganisatie van de diverse functies;
- degelijke herinrichting van de binnen- en buitenruimtes;
- ingebruikneming van de zuilengalerij op de tweede verdieping van de hoofdzaal;
- inrichting van een nieuwe bookshop en cafetaria;
- aanleg van didactische ruimten en van een belevings- en beeldentuin;
- meer comfort in de ontspanningsruimte;
- meer zichtbaarheid van de literaire en commerciële ruimten.

In 2013 won B-architecten de openbare aanbesteding. De voorbije drie jaar heeft het ontwerpteam, in samenwerking met de studiebureaus Util (stabiliteit) en Boydens (techniek), intensief aan de verbouwingsplannen gewerkt.

Het ambitieuze project wordt verwezenlijkt door het bureau B-architecten, in samenwerking met de diensten van het Museum van Elsene en de dienst Architectuur van de gemeente Elsene.

Voor het ontwerp ging B-architecten uit van de sterke punten van het bestaande museumcomplex. Hierbij focuste het vooral op de toegankelijkheid voor het publiek en een verbinding met de nabije stedelijke omgeving.

Een efficiëntere ontvangstruimte

Een nieuwe circulatiezone rijgt de vier gebouwen aan elkaar en versmelt ze tot één museum. In deze nieuwe circulatiezone, het kloppende hart van het museum, bevinden zich onder meer de hal, de ticketbalie, de bookshop en de nieuwe museumcafetaria. Apart gebruik van de tijdelijke en de permanente tentoonstellingsruimtes wordt mogelijk door de zorgvuldige inplanting van de nieuwe toegang.

Een uitnodigende ruimte

Ook de hoofdingang wordt vergroot en heringericht als een plek waar niet alleen de museumbezoekers en -gebruikers, maar ook buurtbewoners, voorbijgangers en leerlingen kunnen binnenlopen en elkaar ontmoeten. De plek wordt een ontmoetingsplaats waar verschillende activiteiten plaatsvinden, en waarvan de vitaliteit uitstraalt op de nabije stedelijke omgeving. Het nieuwe poortgebouw vormt een volwaardige derde gevel en nodigt uit het museum te ontdekken. Het dak is als groendak opgevat.

Licht

In de JP Morganruimte - de oude feestzaal uit het begin van de 20ste eeuw - waar de tijdelijke tentoonstellingen plaatsvinden, worden de bestaande trappen en lift aan de straatkant afgebroken, zodat de vleugel in een monumentale, in licht badende ruimte verandert, waar de nieuwe cafetaria en museumshop worden ondergebracht. De ruimte is rechtstreeks verbonden met de nieuwe ingang en de entreehal. Vanaf de tweede verdieping hebben de bezoekers via de grote bestaande openingen rechtstreeks uitzicht op deze gemeenschappelijke ruimte.

Toegenomen tentoonstellingsoppervlakte

In de zaal van de tijdelijke tentoonstellingen worden de trappen aan de uiteinden van de galerijen doorgetrokken tot op de tweede etage, waar een extra tentoonstellingsruimte komt.

Tussen schrijn en agora

De bestaande voortuin van het museum wordt als stedelijke pleisterplek ingericht. Ter hoogte van de cafetaria komt een terras dat op het zuidwesten is georiënteerd. Het verbindt de nieuwe ingang met de Jean Van Volsemstraat, zodat er een doorgang ontstaat tussen de straat en het museum. De tuin is zowel voor bezoekers als voor buurtbewoners toegankelijk.

Uitbreiding : bouw van didactische ruimtes

Dankzij de renovatie van het gebouw aan de Jean Van Volsemstraat 75 wordt het mogelijk het publiek nog beter te verwelkomen. In de voormalige rijkswachtkazerne zullen didactische ruimtes, een polyvalente zaal (voor vergaderingen, lezingen, projecties, seminaries…), ateliers en kantoren worden ondergebracht. De nieuwe trap en de lichtschacht zullen dit gedeelte verbinden met alle niveaus van de aanpalende Morganvleugel, die hierdoor toegankelijk wordt voor rolstoelgebruikers, net als de galerijen op de verdiepingen.

Een nieuwe beeldentuin

Via het dakterras van het nieuwe atelier achter de voormalige rijkswachtkazerne bereikt de museumbezoeker de beeldentuin die eveneens tot het tentoonstellingsparcours behoort.

Aangepaste technische gebouwen

Tot slot worden ook de administratieve vertrekken en de opslagruimtes (kantoren, ateliers…), noodzakelijk voor de goede werking van het museum, uitgebreid. In de kelder komen een makkelijk toegankelijke vestiaire en het sanitair.

Historiek van het project en voorlopige planning – kan evolueren in functie van de voortgang van de werkzaamheden

1997-1998
Aankoop van het gebouw op nr'. 75 van de Van Volsemstraat

1997-2010
Inventarisatie, nieuwe directie, ontwikkeling van een nieuwe strategie en brainstorming over het uitbreidingsdossier

Eind 2013
Onderzoek door een jury van experts (stedenbouwkundigen, architecten, professionele museumspecialisten) van de projecten ingediend voor de aanbesteding van de architectuurwedstrijd

2014
De Gemeente Elsene vertrouwt de opdracht van het bouwkundige project toe aan B-architecten

27 juli 2017
Aflevering van de stedenbouwkundige vergunning

8 november 2017
Aflevering van de milieuvergunning

Februari 2018
Het uitvoeringscontract wordt aan de hoofdaannemer bezorgd

Mei 2018
Begin van de werkzaamheden

2023
Heropening van het museum van Elsene.

De bouwwerf

De werfinstallatie wordt voorzien op de site zelf, op de binnenplaats voor het museum. De ruimte is voldoende groot om een dergelijke installatie te plaatsen.

De visuele impact op de omgeving beperkt zich tot de sloop van de bestaande aanbouw aan de ingang van het museum. Tijdens de renovatie komen er steigers met afdekzeil tegen de straatgevel van het museum en die van de voormalige rijkswachtkazerne.

Tijdens de werken zal de werf alleen toegankelijk zijn vanuit de Jean Van Volsemstraat, ter hoogte van de kruising met de Van Aastraat.

Tijdens de eerste werffase, met name tijdens de afbraak van de bestaande ingang en de bijgebouwen in de tuin van de oude kazerne, kan het openbaar verkeer in de Jean Van Volsemstraat lichte hinder ondervinden.

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de afbakening van de werfzone en aan de beveiliging. Tijdens deze relatief korte fase kunnen de afbraakwerken voor enige geluids- en stofoverlast zorgen.

Vervolgens wordt het nieuwe poortgebouw opgetrokken, wordt achter de voormalige kazerne een technisch atelier gebouwd en wordt de nieuwe brandtrap geplaatst. De levering van prefabbouwelementen op de werf kan alweer een lichte verkeershinder veroorzaken in de Jean Van Volsemstraat, geluids- en stofoverlast blijven beperkt.

De overige werken zijn voornamelijk renovatiewerken in het museum en de oude kazerne zelf, waardoor de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt blijft. De werkzaamheden bij de integratie van de technieken en de afwerking bezorgen weinig overlast.

Daarna wordt de omgeving van het museum aangepakt, er worden verhardingen gelegd en nieuwe vegetatie wordt aangeplant. Alle infrastructuurwerken zullen tijdens de bouwfase afgewerkt zijn, zodat de hinder voor de omgeving beperkt blijft.

Budget

De gemeente investeert ongeveer 2.500.000 EUR in dit project. Een bedrag van 500.000 EUR werd geschonken door de stichting Albert en Lady Demuyter (Albert Demuyter is een oud-burgemeester van Elsene).

B-architecten

B-architecten is een platform dat zich specialiseert in verrassende ruimtelijke oplossingen, die zowel de duurzaamheid als de levenskwaliteit verbeteren.
B-architecten werd in 1997 opgericht door Evert Crols, Dirk Engelen en Sven Grooten. Tegenwoordig bestaat het team uit 50 architecten, stedenbouwkundigen en ingénieur-architecten, gespecialiseerd in grote bouwkundige en stedelijke projecten.

Het kantoor heeft vestigingen in Antwerpen en Brussel. Zijn competenties situeren zich op diverse gebieden: woningen, kantoren, handelszaken en hun interieur, openbare gebouwen, publieke ruimte… B-architecten heeft ook ervaring met het ontwerpen van tentoonstellingen en toneeldecors.
Vanaf het eerste concept ijvert het bureau voor een vrije dialoog tussen de verschillende partners en voor een echte wisselwerking tussen de architectuur en andere disciplines als het grafisme, de kunst, de multimedia.


 

Document acties