U bent hier: Home / Woord Vooraf

WOORD VOORAF

WOORD VOORAF

Ondanks de trots waarmee elk project ons keer op keer heeft vervuld, betekent de voorstelling van het nieuwe tentoonstellingsseizoen een bijzonder moment voor het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Elsene en voor het team van het Museum van Elsene. Het gaat immers om de laatste openbare werkingsperiode vóór de aanvang van de belangrijke renovatie van het Museum, dat naar schatting drie jaar gesloten zal blijven. De transformatie is noodzakelijk opdat het Museum van Elsene in de toekomst zijn vooraanstaande rol zou kunnen blijven spelen in het Brusselse en Belgische museumleven. Binnenkort zullen we u dan ook alle details over dit project meedelen. Tijdens dit speciale seizoen willen we het publiek – jong en oud – nog een aantal uitzonderlijke tentoonstellingen aanbieden. De guitige schoonheid die er aan bod komt, getuigt van een scherpe blik op de wereld en het dagelijkse bestaan, en is tegelijkertijd stimulerend voor de kritische zin.

ROBERT DOISNEAU

Op deze in België unieke tentoonstelling maakt u kennis met het oeuvre van de beroemde fotograaf van De kus voor het stadhuis. Ze bestaat uit een 170 vintage foto’s, die heel wat iconische beelden bevatten. De bijeengebrachte foto’s belichten niet alleen de belangrijkste periodes uit Doisneau’s lange carrière, maar schetsen ook een beeld van zijn geliefkoosde thema’s. Bovendien komen er ook heel wat onbekende aspecten van zijn werk aan bod, met name een paar  reeksen van in opdracht gemaakte foto’s. Zo worden we geconfronteerd met nieuwe, onverwachte facetten van een kunstenaar, wiens werk al te vaak wordt gereduceerd tot een aantal overbekende beelden die intussen deel uitmaken van het collectieve geheugen.

EXPO BIS - HOP! Een tentoonstelling waar kinderen baas zijn, en waar ouders uiteraard welkom zijn…

Al vele jaren organiseert het team van het Museum van Elsene activiteiten om het jonge publiek vertrouwd te maken met de kunst. We hanteren hiervoor een waaier aan didactische en pedagogische middelen, waarbij aandacht wordt besteed aan de kwaliteit, maar het speelse element niet over het hoofd wordt gezien. Hop! staat helemaal in het teken van de beweging. Uitgaande van de vaste collectie richt de tentoonstelling zich tot kinderen van 6 tot 12 jaar. Het doel: hun zintuigen prikkelen en zo al spelende leren. Alweer een première in België!

FOCUS - ELODIE ANTOINE

Het Museum van Elsene beschouwt het als een van zijn kerntaken de hedendaagse kunst te steunen en haar bij het grote publiek bekend te maken. FOCUS biedt een ontluikend, in België werkend kunstenaar de kans een van zijn werken tentoon te stellen in onze vaste collectie. Zo laten we u ditmaal kennismaken met beeldend kunstenaar Elodie Antoine. Haar werk valt op door een gevoelige en tevens schrandere kijk op aloude universele thema’s als de tegenstelling tussen mannelijk / vrouwelijk, intiem / sociaal, verbeelding / rauwe werkelijkheid… De wereld van Elodie Antoine wordt bevolkt door fascinerende objecten, gemaakt met technieken en materialen afkomstig uit ambachtelijke tradities (handwerk, borduren, breien…).

Ook ditmaal zal iedereen - zowel de nieuwsgierige geest als de liefhebber van verrassingen, de talentenjager of de kenner van de klassieke meesters - zijn gading vinden in ons najaarsaanbod: alle ingrediënten zijn immers aanwezig om van dit afsluitende seizoen een moment te maken om nooit te vergeten!

 

Dominique Dufourny                    Yves de Jonghe d'Ardoye                                                    Claire Leblanc
Burgemeester                             Ere-afgevaardigde - Schepen voor Cultuur                            Conservator                         

Document acties