JEAN BOGHOSSIAN

JEAN BOGHOSSIAN Du 16 février au 14 mai 2017

16.02.2017 > 14.05.2017

Op deze tentoonstelling biedt Jean Boghossian een kort overzicht van zijn recentste esthetische onderzoek. Dat is hoofdzakelijk op vier dragers gericht: papier, doek, hout en het kunstenaarsboek. Boghossian stelt deze materialen sinds vele jaren bloot aan de vlammen. Hij werkt ook met rook, die hij soms met pigmenten vermengt.

Sensitieve sporen

Hoewel het vuur schade aanricht, zorgt het ook voor vreemde kleureffecten. De kunstenaar hanteert de vlam als een penseel. Dat leidt tot toevallige effecten, die niettemin geleid worden door de hand van de kunstenaar. Via deze bijzondere techniek slaagt hij erin de ruimte allengs op een persoonlijke manier te benaderen en te verkennen. Ook al is Boghossians artistieke gebaar soms erg discreet, toch blijft het een bepalende rol spelen bij de totstandkoming van zijn scheppingen. We zien dat onder meer bij de tentoongestelde papieren werken, die door verticale lijnen worden doorkruist.

Die werken op papier vormen het terrein bij uitstek voor zijn onderzoek en zijn experimenten met gevoelige sporen. Zo bestaat het hier aanwezige boek Brown Beige Black and Grey uit papier in verschillende kleuren, waarop de kunstenaar zijn technische meesterschap en poëtische inspiratie de vrije loop heeft kunnen geven. Het symboliseert alle mogelijke variaties die door het vuur kunnen worden opgewekt. 

Op de doeken daarentegen is de destructieve kracht van dat vuur prominenter aanwezig. De kunstenaar gaat er tot het uiterste om zijn inwendige strijd zichtbaar te maken voor de toeschouwer. De verticale, met vuur bewerkte houten beeldhouwwerken ten slotte suggereren niet alleen een onderzoek naar de band met de natuur, maar brengen ook de menselijke band tot uiting tussen het werk en de kunstenaar, die zijn eigen sensibiliteit probeert te verkennen.

De leidraad in Boghossians werk

Vroeger had ik respect voor de natuur. Ik vatte post voor de dingen en landschappen en liet ze begaan. Dat is afgelopen, van nu af aan zal ik INGRIJPEN.

Henri Michaux, Mes Propriétés (1929)

Al vele jaren is mijn werk in grote mate gericht op de bewegingen van vlammen en hoe die, door alle mogelijke manieren van verbranding, invloed uitoefenen op de verschillende dragers die ik aan het vuur blootstel. Vouwen, tekeningen, boeken, schilderijen – ik heb ze allemaal onderworpen aan de effecten van vlammen of rook. Nog altijd bestudeer ik hun hypothetische symfonieën.

Hun variaties gaan hand in hand met de onverzettelijke paradox van de destructie enerzijds en anderzijds de verschijning – van de schilderkunst, de schepping, de menselijke en artistieke experimenten. Voorbij de chaos en de vlammen heerst de orde van de lijnen, van een parallelle wereld met talloze zonnen.

De destructie door het vuur is meer dan een verandering, het is een vernieuwing.

Empedocles

Het vuur leidt een eigen leven. Het verspreidt zich volgens toevallige patronen, het heeft zo zijn grillen. Doelgericht, trefzeker zoekt het zich een weg. Jean Boghossians techniek bestaat erin op een lucide manier tussenbeide te komen, rekening houdend met die toevalligheden. Daarom beschouwt hij zichzelf als een arm, een soort penseel waardoor de vlam zich in beperkte mate laat leiden. Wat ook zijn medium of werktuig is – het belangrijkste is voor hem het afgelegde traject. En de brandvlekken suggereren andere dingen: de effecten van de rook op de verf, invloeden die het werk overstijgen en ervoor zorgen dat de plek kan worden bereikt waar evenwijdige lijnen op het eind toch samenvallen.

 

Tentoonstellingscurator:Bruno Corà (Fondation Burri)
Meet the artist: 23.03.2017 – 19.00 u

Document acties