U bent hier: Home / Tentoonstellingen / Vorige tentoonstellingen / Tentoonstellingen 2017 / DELPHINE. Never give up

DELPHINE. Never give up

DELPHINE Never give up Du 16 février au 14 mai 2017

16.02.2017 > 14.05.2017

Delphine heeft op de hedendaagse Europese kunstscène roem verworven als non-conformistisch kunstenaar en colorist. Ze staat bekend om haar multimediawerken die opvallen door hun kleur, textuur en universele humor. Haar schilderijen, beeldhouw- en neonwerken, in één woord: al haar creaties ademen een dynamische, speelse en licht ontregelende spirit uit. Ze geeft ze de kansarmen nieuwe hoop en nodigt de machtige, zelfingenomen klasse uit weer met beide voeten op de grond te gaan staan. Vragen over identiteit, macht en rechtvaardigheid behoren tot haar favorieten onderwerpen.

Delphine beschrijft haar werk als een allergische reactie tegen de kracht van roddels, geruchten en achterklap in het algemeen. De woorden en zinnen die ze in haar oeuvre verwerkt, maken haar boodschap heel direct, terwijl haar fantasie en ironie aan bod komen in de manier waarop ze de kleur en compositie aanwendt.

In het Museum van Elsene houdt ze een overzichtstentoonstelling van de werken die tussen 1989 en 2016 ontstonden. De gekozen stukken hebben voor haar een grote betekenis: ze vertolken haar antwoord op een sociale en politieke context waarop ze geen vat heeft.

Evolutie van haar werk

Om haar kwetsbaarheid te bezweren gebruikt Delphine de artistieke creatie, die haar helpt opnieuw controle te krijgen over haar persoonlijke geschiedenis en identiteit. Dankzij haar kunst slaagt ze erin de formele conventies terzijde te laten en zich rechtstreeks tot het hart van de mensen te richten. Die gevoeligheid komt tot uiting in al haar werken, zodat de toeschouwer zich heel goed haar eenzaamheid ten overstaan van de media kan voorstellen.

Met hun felle kleuren en ook wel qua stijl lijken Delphines werken verwant met de popart uit de jaren zestig, toen persoonlijke ontplooiing en zelfkennis hoog in het vaandel werden gedragen. Soms doen ze denken aan de speeltjes die worden gebruikt om baby’s te wekken of in slaap te wiegen. Zo wordt een band gesuggereerd tussen het moederschap, de vrouw, haar onbaatzuchtigheid en haar emotionele behoeften. Delphine wijst ermee op de vrouwelijke bereidwilligheid om, met de glimlach, de confrontatie aan te gaan met haar eigen problemen en die van anderen. Door blijgemoed te wijzen op dergelijke eeuwige verwachtingspatronen, wil Delphine niet alleen de aandacht vestigen op de voordelen van die houding, maar ook op de hypocrisie die erachter schuilgaat. 

Tijdens haar studie in de jaren negentig aan de Chelsea School of Art in Londen begon Delphine toespelingen te maken op haar geheime identiteit. De Rainbow Throne van bonte en goudkleurige krullen in papier-maché symboliseert haar kwetsbare relatie tot het koningshuis. Het stuk vormt het beginpunt van haar autobiografische parcours, met zijn nu eens onschuldige, dan weer scherpe verwijzingen naar haar afkomst.

Allengs worden de allusies in haar werk concreter. Tegenover de niet aflatende aanvallen van de pers voelt de Delphine zich kwetsbaar: ze beschouwt zichzelf als een stuk rauw vlees dat aan honden te eten wordt gegeven. Om de controle te behouden en zich haar waarden te blijven herinneren, neemt ze haar toevlucht tot zinnetjes en woorden als Never give up  en Love. Love Goes Around (2016) doet denken aan een mandala van Tibetaans zand. Het stuk bestaat uit de voortdurende, door kleurige stipjes verbonden herhaling van het woord ‘love’. Zoals de kortstondige tekeningen van de Tibetaanse monniken vormde de creatie van dit op herhaling gebaseerde werk voor Delphine een hulpmiddel om haar eigen verdriet te bezweren.

In 2008 schilderde Delphine The Most Powerful Force in the Universe is Gossip, een vrolijk opart schilderij dat doet denken aan de psychedelische werken uit de sixties. Delphine rekent er af met de categorie media die geruchten als feiten presenteren om de ongezonde nieuwsgierigheid van het publiek te prikkelen. De toeschouwer slaagt er echter niet in de woorden tussen de kleurvlakken te lezen. Intussen mag hij niet vergeten dat roddels en geruchten grote schade kunnen toebrengen. Toch brengt The Most Powerful Force in the Universe is Gossip geen eenduidige boodschap – net zo min als haar andere werken trouwens – want uit geen enkel element blijkt duidelijk of het gerucht nu een positieve dan wel een negatieve kracht is. Door de vraag te stellen in welke mate onze waarneming door geruchten wordt beïnvloed, wil Delphine veeleer de aandacht vestigen op de mechanismen die erdoor worden opgewekt. 

De recentere reeks schilderijen en beeldhouwwerken Fuck Perfection sluit hierbij aan. Delphine reflecteert er over de druk waaraan ze werd blootgesteld. De heftigheid van haar boodschap komt tot uiting in de directheid van het lijnenspel. Hoewel de werken agressiever ogen, gaat het hoe dan ook om een oproep tot mededogen waarmee ze ons, maar ook zichzelf, aanspoort tot meer verdraagzaamheid. Delphine wil vooruit in het leven, ze is bijgevolg niet op zoek naar perfectie.

In dezelfde geest werkt ze sinds 2016 aan de reeks Never give up. ‘Never give up when you fuck up, don’t self-destruct, reconstruct…’ Deze variaties op het thema van de volharding laten zien hoe groot haar wil is om zich verder te ontwikkelen. De werken bieden een antwoord op Delphines zelfkritiek en dagen haar uit, zowel op artistiek als op emotioneel vlak.

Parallel met de tentoonstelling komt ook de reeks NEVER GIVE UP uit.
Ana Finel Honigman, Claire Leblanc & Yves De Jonghe d’Ardoye
Never give up
Tweetalig editie Frans-Engels
96 pagina’s
Uitgeverij Marque Belge
€22

Document acties