U bent hier: Home / Tentoonstellingen / Vorige tentoonstellingen / Tentoonstellingen 2015 / 14-18. Tussen ballingschap en melancholie

THEMATISCHE ZAAL - 14-18. Tussen ballingschap en melancholie

THEMATISCHE ZAAL - 14-18. Tussen ballingschap en melancholie 25.06 > 20.09.2015

25.06 > 20.09.2015
Verlenging tentoonstelling

Het Museum van Elsene neemt deel aan de activiteiten die de gemeente Elsene organiseert in het kader van de herdenking 14-18. Met het oog hierop brengt het, in een van zijn permanente zalen, een evocatie van het leven van een aantal Belgische schilders en de invloed van de oorlog op hun werk. Velen van hen gingen in ballingschap (naar Nederland, Groot-Brittannië), waar ze invloeden ondergingen van buitenlandse kunstenaars. Op de tentoonstelling zijn een twintigtal doeken en beeldhouwwerken uit onze vaste collectie – van Gustave De Smet, Constant Permeke, Rik Wouters, Walter Sauer, Louis Thévenet – te bezichtigen. Hoewel de kunstwerken slechts in zeldzame gevallen handelen over de oorlog zelf, werpt hun ontstaansgeschiedenis, mede vanuit de aparte invalshoek van de kunstgeschiedenis, een nieuw licht op de tragische gebeurtenis. De meeste voorstellingen staan in schril contrast met de harde werkelijkheid van het conflict. Zo wordt duidelijk hoe de kunst het dagelijkse leven weet te overstijgen en tegelijkertijd een bestaan weergeeft, dat zich afzijdig hield van de gevechten.

Anne Carre - Hoofd collecties - biedt reeds een kort overzicht


De invloed van de oorlog op de Belgische kunstenaars


14-18. Belgische kunstenaars tussen ballingschap en melancholie is een tentoonstelling in het kader van de herdenkingen van de Grote Oorlog die door de Gemeente Elsene worden georganiseerd. Uitgaand van werken uit onze vaste collectie wordt de tragische historische gebeurtenis belicht door de kunstenaars en hun scheppingen.

Voor de uitbarsting van de Eerste Wereldoorlog werd het Belgische artistieke landschap nog in grote mate beïnvloed door het impressionisme en het symbolisme. Toch kiest een nieuwe generatie kunstenaars, die zich afzetten tegen de realistische voorstelling van de wereld, voor nieuwe esthetische experimenten – dit vooral onder invloed van Cézanne of van het kubisme.

Ferdinand Schirren, Louis Thevenet en Rik Wouters verkiezen de persoonlijke beleving van gevoelens boven indrukken, ze maken gebruik van de kleur om krachtige vormen te suggereren die zich niet langer laten  opsluiten binnen de omtrekken van een tekening. Ze ontlenen hun onderwerpen aan het dagelijkse leven: het gezin, de tuin, het interieur van een woning. De zogeheten Brabantse fauvisten worden gesteund en tentoongesteld door de Brusselse Galerie Giroux, die in 1912 wordt opgericht. In Vlaanderen ontvluchten Frits Van den Berghe, Gustave en Léon De Smet de stad en wijden zich in Sint-Martens-Latem bij Gent opnieuw aan een symbolische, poëtische en religieuze kunst…

 

Document acties