U bent hier: Home / Het Museum / Vaste collectie

Vaste collectie

Belgische kunst, oude kunst, affiches, 19de en 20ste eeuw, hedendaagse kunst, belle époque… Meesterwerken van Toulouse-Lautrec, Van Rysselberghe, Lemmen, Claus, Wauters, Boch, Khnopff, Delvaux en Magritte…

 

Nieuwe opstelling van de permanente collectie

Het Museum van Elsene nodigt u uit om, uitgaand van een selectie meesterwerken uit de collectie, de paden van de Belgische kunst te verkennen.

De collectie van het Museum van Elsene telt meer dan 10.000 werken uit de 16de tot 21ste eeuw. Het Museum kan bogen op een bijzonder rijke verzameling Belgische kunstwerken uit de 19de, 20ste en 21ste eeuw, een periode die samenvalt met de geschiedenis van het moderne België. Het verheugt ons bijzonder u te kunnen verwelkomen in onze gerenoveerde zalen, waar de Belgische kunst centraal staat en de werken in een nieuwe opstelling te zien zijn.

De rode draad wordt gevormd door de verhouding van het kunstwerk tot de realiteit. Van oudsher hebben Belgische kunstenaars zich over dat probleem gebogen en er heel verschillende antwoorden op gegeven, denken we maar aan het sociaal realisme, het fantastische of de verschillende vormen van expressionisme en humor. De werken zijn ondergebracht in zes thematische afdelingen die zowel de constanten als de specifieke kenmerken van hun geschiedenis belichten. De toeschouwer maakt op die wijze kennis met de belangrijkste artistieke stromingen, van het realisme tot de abstractie en de actuele kunst, waarbij ook aandacht wordt besteed aan het impressionisme, neo-impressionisme, symbolisme, fauvisme, expressionisme en surrealisme.
 

Nieuw! Multimedia Audiogids

Voor de kennismaking met onze vaste collectie stelt nu het Museum van Elsene u een multimedia audiogids ter beschikking. Door middel van foto’s, video’s en documentaire teksten worden een dertigtal werken voorgesteld en voorzien van commentaar. Wie haast heeft kan kiezen voor het menu Tien meesterwerken. In amper dertig minuten biedt het een overzicht van de hele verzameling. De audiogids is beschikbaar in het Frans, het Nederlands en het Engels (startprijs 3 € in de bookshop).

Vanaf 18 mei 2016 kunt u hem gratis downloaden via een mobiele app (Androïd en iOS).

 

Vaste collectie van de Museum van Elsene

Oude kunst - 16e - 18e eeuw

De collectie oude kunst bevat hoofdzakelijk werken van Noord-Europese kunstenaars en Italiaanse meesters. Het betreft vooral landschappen, stillevens en portretten. Met hun weelderige kledij en doordringende blik leveren de personages op de portretten getuigenis van de samenleving uit hun tijd. De met spijzen bedekte tafels, jachttaferelen,… geven dan weer een idee van de zeden en gewoonten van toen. Van Dürers Ooievaar tot het Gezicht op de Meir van Erasmus de Bie laten al deze werken het rijke verleden van onze streken plotseling herleven.

Affiches

Onze afficheverzameling behoort tot de parels uit de museumcollectie. Bijzonder trots zijn we op de volledige verzameling litho’s van Henri de Toulouse-Lautrec. Voorts laten de zowat 700 affiches van Belgische en Europese kunstenaars, van de Belle Époque tot de jaren 1950, ons kennis maken met het prille begin van de reclame – voor reizen of voor Parijse café chantants. Ze tonen ook duidelijk aan dat het hier een volwaardige kunstvorm betreft. Met zijn felle kleuren, vernieuwende compositie, typische Art-Nouveau vrouwen heeft het affiche een ware omwenteling teweeggebracht in de taal van het beeld.

19e eeuw

In de collectie van het Museum van Elsene neemt de Belgische kunst uit de 19e eeuw een belangrijke plaats in. Van realisme tot symbolisme via impressionisme, neoimpressionisme en oriëntalisme, alles wijst op de rijkdom van een eeuw die moderniteit en creatieve vrijheid hoog in het vaandel droeg. Laat u in vervoering brengen door de kleurenweelde, het sprankelende licht en het gedurfde spel met de picturale materie. Tevens kunt u opgaan in de sociale problematiek die door sommige werken wordt aangekaart, of zich laten meeslepen door de raadselachtige, fluwelige sfeer van de symbolisten.

20e eeuw

De 20e eeuw is het tijdperk van artistieke omwentelingen en tevens de bloeiperiode van de moderniteit. Zowel op het vlak van de esthetische zoektocht als op conceptueel gebied is de collectie van het Museum van Elsene representatief voor de bijzondere rijkdom van deze periode. Fauvisme, futurisme, constructivisme, expressionisme, surrealisme, CoBrA, Pop Art en nieuwe figuratie, alles komt er aan bod. Op de muren van het Museum van Elsene gaan abstracte experimenten zo de dialoog aan met de vele uitingen van de figuratie’.

Actuele kunst

Vanaf zijn ontstaan volgt het Museum van Elsene de actuele kunstontwikkelingen op de voet. Dat blijkt niet alleen uit zijn tijdelijke tentoonstellingen, maar ook uit de nieuwe hedendaagse aanwinsten waarmee onze permanente collectie voortdurend wordt aangevuld. Een commissie experts kiest hiertoe actuele kunstwerken uit, in de vaste overtuiging dat het om de toonaangevende waarden van de toekomst gaat. Zo wil het Museum van Elsene een actieve rol spelen bij de ondersteuning van hedendaagse kunstenaars. Bovendien streeft het ernaar de bezoekers te oriënteren in het complexe, veelzijdige landschap van de actuele kunst.

AANDACHT
Het Museum van Elsene wijzigt regelmatig de opstelling van zijn permanente collectie. Indien u voor een bepaald werk of een specifieke stroming naar het museum komt, verzoeken we u vooraf contact op te nemen met het museumteam.

 

Het Museum van de Gemeente Elsene heeft een grote collectie kunstwerken...

In 1892 heeft de Gemeente Elsene een belangrijke verzameling kunstwerken verworven. Het vervult haar met trots dat ze deze sindsdien altijd aan een breed publiek heeft kunnen voorstellen. Behalve schilderijen, beeldhouwwerken en tekeningen bevat de collectie ook affiches en foto’s, en een aantal meesterwerken waaraan het museum zijn internationale uitstraling te danken heeft. Zij worden immers regelmatig uitgeleend voor prestigieuze tentoonstellingen over de hele wereld en vormen het onderwerp van vele publicaties.
De collectie van het Museum van Elsene biedt een mooi overzicht van de Belgische kunst uit de 19e en 20e eeuw. Een aantal stukken behoren evenwel tot de Oude Kunst. Met meer dan 10 000 werken, een tentoonstellingsoppervlakte van 2 000 m², een bibliotheek, een bergruimte en een efficiënt veiligheidssysteem hoeft het niet onder te doen voor de nationale musea.

Toch is het altijd een gemeentelijk museum gebleven, dat een professionele aanpak echter nooit uit het oog heeft verloren. Het is een museum op mensenmaat. Dat en zijn stijlvolle ruimten maken het tot een aantrekkelijke plek voor het publiek. Het pleit voor het gemeentebestuur dat het er nooit aan heeft gedacht van het museum een lokale instelling te maken, uitsluitend bestemd voor plaatselijke kunstenaars.

 

...En vele projecten

Ook in de toekomst blijft het datzelfde open beleid voeren. Intussen hebben de zalen een nieuw kleurtje gekregen en werd er een nieuwe huisstijl gecreëerd. Onlangs heeft het museum een gebouw aangekocht dat aan de tentoonstellingszaal grenst. Na de renovatie worden daar een aantal educatieve ruimten ingericht, en een grotere museumshop en cafetaria.

Claire Leblanc beschouwt het als haar hoofdtaak een zo breed mogelijk publiek warm te maken voor de kunst. In 2008 heeft het museum onlangs een publieksdienst en een communicatiedienst opgericht, en blijft het de hedendaagse ontwikkelingen op de voet volgen..

 

De aankoopcommissie

Onder impuls van de conservator werd er opnieuw een aankoopcommissie samengesteld, bestaande uit kunstexperts (universiteitsdocenten, kunstdeskundigen, museumconservatoren). Enerzijds wil deze commissie jonge veelbelovende kunstenaars kansen bieden. Anderzijds is het de bedoeling dat met deze aankopen bepaalde leemtes in de collectie worden aangevuld. Hierbij wordt vooral gedacht aan de kunststromingen uit de eerste helft van de 19e eeuw (neoclassicisme en historicisme) en de beeldhouwkunst.
Gesteund door het gemeentebestuur ziet het museum van Elsene het derde millennium met enthousiasme en vertrouwen tegemoet. Het is ervan overtuigd dat het erin zal slagen zijn collectie te bewaren, aan te vullen en bekend te maken bij een breed publiek. Ook in de toekomst blijft het innoverende tentoonstellingen organiseren.

 

Collecties gids - Een schitterend parcours

 

 

 

   Museum van Elsene. De Collectie
   Silvana editoriale
   192 bladzijden - ongeveer. 150 kleurenillustraties - 20 €
   Beschikbaar in het Frans en het Nederlands

Deze catalogus is een uitnodiging om de meesterwerken uit de permanente collectie te ontdekken. Niet alleen bevat hij een schat aan informatie voor de bezoeker, hij vormt ook een mooi aandenken achteraf. Tegelijk biedt hij een algemeen overzicht van de Belgische kunstgeschiedenis. Beginnend bij oude kunst van de 16e tot 18e eeuw bespreekt hij vervolgens de ontwikkelingen in de affichekunst. Daarna komen de grote stromingen uit de 19e en 20e eeuw aan bod – van het realisme, impressionisme, neo-impressionisme, expressionisme en surrealisme tot de veelzijdige experimenten uit de moderne en hedendaagse kunst.

Van Dürer over James Ensor, Henri de Toulouse-Lautrec, Théo Van Rysselberghe, Constant Permeke en Gustave De Smet tot Pierre Alechinsky en via Auguste Rodin, Francis Picabia, Pablo Picasso, Juan Miró tot Ann Veronica Janssens en Jan Fabre – de werken die het Gemeentelijk Museum van Elsene hier voorstelt, zetten de originaliteit van de Belgische cultuur in de verf en leiden de bezoeker langs een schitterend parcours.

Document acties